Dan chna stavka

Когато започнат да се прилагат нови данъчни ставки, предприемачите трябва да препрограмират касови апарати. Промяната на данъчните ставки е знак за предприемачите, че трябва да направят софтуерни промени в устройствата за отчитане на продажбите, т.е. касови апарати. Как и къде можете да го създадете? Касовата служба е текущото значение, в което ястията не само се играят. Както вече знаем за промяната в нивата на подарък в такива моменти започва да бъде пренаселено.

Ling Fluent Ling Fluent - Ефективно решение за бързо и ефективно изучаване на чужд език

Ако преработката на касовия апарат все още не е извършена, а апартаментът на опашката е много отдалечен, не се натоварвайте. Така можете да си причините сами, без да използвате услугите на професионалисти. Просто дръжте за ръководството на потребителя и стъпка по стъпка ви напомняйте според инструкциите на производителя. За съжаление, всички цени трябва да бъдат преместени ръчно. Това е изключително неприятно при инцидент, ако сме програмирали десетина продукта в касата.Промяната на ставките на ДДС в касовите апарати не трябва да е проблем за магазините. Ако в него има няколко продуктови групи и касовите апарати не са директно свързани със системите за продажби, операцията може да се извърши бързо. В успеха на такива връзки много зависи от работата на софтуера.Трудността възниква, когато стоките мигрират между индивидуалните ставки на ДДС. Можем да се изправим пред проблеми с касовите системи, които работят с наличния софтуер. Обикновените програми, които нямат възможност да филтрират, класифицират материали, няма да допринесат за локализирането, например, на производителя, на баркода или на който и да е друг етикет. Препоръчително е във всяка програма ръчно да се коригира всеки запис.Новите ставки на ДДС могат да принудят някои данъкоплатци да си сътрудничат с касовия апарат. Тогава съществува пристрастена жена с конструкция на жена или голяма част от т. Нар нулира, което няма да ви позволи да въведете друга корекция на цената на ДДС.Единственото, което се отнася за устройствата, какъв е броят на докладите близо до 1825 г., защото в такъв касов апарат запълва паметта. По-добре е да получите нов касов апарат. Технологично новият касов апарат ще бъде деликатна гаранция за плавен преход към позицията с модерни ставки на ДДС.