Drehi za detsa varshava

Истинската опасност от експлозия е да напишете в случай на прашене на въздуха с различен метод на прах. Те могат да присъстват в дървесен прах, фин въглищен прах или прахови бои. При продукт с голямо количество фини зърна от прах с различен произход може да се получи експлозия. Запали се, че живееш направен от открит огън, електрически искри, електростатични токове или такива машинни елементи, които се нагряват до високи температури.

За да се намали рискът от експлозия и експлозия, са необходими системи за извличане на прах, като най-висока ефективност на инсталациите за събиране на прах се осигурява от местни системи за извличане, които могат да бъдат под формата на самоносещи рамена, издънки или стрехи, които се събират близо до източника на замърсяване. Всеки прашен клъстер трябва да се отстрани за постоянно, така че да не се натрупва и да не се праши отново. Има нужда от редовно изпразване на контейнера за прах.

Трябва да съществуват инсталации за отвеждане на прах в съответствие с правилото за atex. Използват се вентилатори и филтри, които са общи за важни стандарти. Инсталирането на atex (atex инсталация в първоначалната версия се полага от взривни панели, които имат взривозащитен филтър. Филтрите могат да бъдат едно нещо или те могат да бъдат добавени към честа употреба.Фино взривната експлозия причинява възпроизвеждане на мембраната, взривните газове се отразяват в атмосферата по такъв начин, че филтърът да не се повреди.

Допълнително оборудване за системи за извличане на прах могат да бъдат системи за искрогасяване или модерни системи за искрогасяване в инсталационното помещение, използващи въглероден диоксид. Възвратните клапани трябва да се поставят върху вентилационните канали, които се доставят към филтъра. Задачата на клапата е да защити разпространението на пламъка в инсталацията.