Faktura i kasov aparat

https://rogen.eu/bg/ EroganErogan - Естествен стимулатор на сексуалната функция на мъжа!

В началото си струва да се спомене какво има обслужване на касовия апарат: фискални касови апарати, необходими технически проверки, всички ремонти, извършени през гаранционния период и след изтичане на гаранцията, и необходимата поддръжка. В допълнение техник по касов апарат плаща за записи в сервизната книга и отчита фискализацията на касата пред данъчната служба.

Касовите апарати Tarnów предлагат на своите клиенти допълнителни услуги: обучения в областта на действащите касови апарати, както и услуга за правилно програмиране на търговски имена и цени на PTU.

По време на необходимите технически прегледи сервизният техник извършва следните действия:- оценява състоянието на печатите на касата, както и съответствието им с текстове в сервизната документация и сервизната документация,- проверява програмата за касови апарати, нейната версия, съгласие с текстовете в книгата на касовите апарати и документацията на уебсайта,- проверява правилното функциониране на касата, особено като издаване на фискални документи,- оценява състоянието на корпуса на касата, фискалната памет, валидната дъска и фискалния модул относно сътрудничеството със строителни материали,- проверява правилната работа на потребителския дисплей,- резултатът от прегледа заедно с препоръките, дадени в сервизната позиция.

Trivia:1. Необходимият технически преглед също иска да бъде извършен, когато потребителят на касов апарат е преустановил нашата роля, т.е. по неизвестна причина е спрял да записва оборота върху фискалната сума, но не е дезактивирал касовия апарат.2. В хода на техническия преглед се оценяват предимно онези структурни елементи на касата, които са отговорни за регистрирането на оборота и които неправилен живот може да повлияе на изчислението на ниския данък. Така че в реда на преглед сервизният техник не търси неизправности, които водят до работа на касовия апарат, нито проверява дали новите фактори на устройството, например механизмът, отговорен за печатането, захранването - работят добре. Разбира се, клиентът може да поиска техническия сервиз да провери състоянието на касата и да промени повредените елементи, но тази работа ще се извърши извън техническия преглед.