Fiskalniya regist r na ikea

Получаването от касата на novitus lupo е изключително важен документ както за мениджъра, така и за потребителя. Тези, които са съвършени, имат задължението да издават такива доказателства за продажба, а останалите трябва да вземат разписка с тях за известно време.

За съжаление повечето от нас по законопроектите не отделят повече внимание, което в много случаи е трагично следствие. Колко време трябва да държим такива разпечатки от касови апарати и в какви възможности могат да бъдат полезни?

В случая с предприемачите въпросът е напълно прост. Те трябва да носят копия на квитанции за 5 години - в случай на одит на Закона за държавното съкровище. Защо такъв документ за клиент?Тази малка хартия може да се възползва много в много случаи. Ако знаем валидността на касовата бележка и знаем как правилно да съхраняваме такъв документ, можем да спечелим много. Това говори предимно за онези позиции, в които планираме да рекламираме закупените стоки или да ги предоставим и възстановим парите им. В този случай продавачът ще поиска да покажем потвърждението за получаване на рекламираната транзакция. Какви срокове трябва да има в момента, в който разписката трябва да работи за нас при изграждане на жалби? Ако купуваме хранителни стоки, можем да докладваме за проблеми, свързани с тях, до 3 дни. Много по-дълго трябва да пазим тези разписки, които са документ за закупуване на дрехи, обувки, мебели или RTV оборудване. Тук законът ни позволява 24 месеца да намерим дефект и да подадем жалба. Точно в момента, в който няма да използваме квитанцията, нашата жалба няма да бъде приета. Колкото по-висока е стойността на рекламирания продукт, толкова по-важна е загубата, свързана с липсата на документ, потвърждаващ такава продажба.

Така че нека си спомним за постъпленията, които продавачът трябва да ни даде по време на пазаруване. Нека не забравяме да съхраняваме такива документи в разумна мярка. Ние можем да подготвим пликове, в които ще събираме касови бележки в хронологичен срок, можем да дадем специална кутия за последната цел. Важно е документът, потвърждаващ продажбите, които сме направили, да е защитен, докато има основание за подаване на жалба.