Igra na kasa

Доставката на всеки договор за фискална сума е в нашето - и не само полско - правно задължение. Всяка, дори и най-малката сделка, трябва да бъде платена за фискалната сума, тъй като изисква ДДС да се изплати.

Когато купувате касов апарат за собствения си бизнес, тази покупка зависи от специална услуга, която възнамерява да притежава делата на нашия касов апарат. Финансови офиси в Краков е апартамент, където можете да закупите всяко фискално устройство, най-подходящо за конкретна област. & nbsp; Това са служителите на & nbsp; магазина & nbsp; и услугата & nbsp; това е последната, която променя сумата на програмирания ДДС върху сумата, когато са налице съответните правила, според които данъкът ще се промени. Само оторизиран сервиз може да извършва и ремонт на касовия апарат.

Касовият апарат е просто обикновена техника, която може да бъде повредена, а всеки, който извършва търговска или сервизна дейност и представлява касов апарат, трябва да познава правилата за водене на повредения касов апарат. Повредените касови апарати трябва да бъдат известни колко лесно се ремонтират, независимо от последното, което е условието за повреда и как това увреждане влияе върху по-нататъшното функциониране на магазина. Със сигурност има принтер, например, така че върху сметката да се постави само част от текста. Независимо от това, един непълен образец вероятно е претекст за издаване от данъчната служба на мандат за компанията, която го е издала!

Следователно, ако видим само щети върху касовия апарат, не трябва да го поправяме за отделна ръка. Повредените пари трябва временно да бъдат изключени от книгата на магазина и да се използват от останалите активни касови апарати, а при липса - да се затвори магазина, докато устройството бъде поправено. Поради факта, че отказът на касовия апарат може да спре работата на целия магазин, касовите услуги работят изключително добре и се опитват да отстраняват дефектите редовно или възможно най-скоро. Ето защо, след откриване на дефекти в работата на касовия апарат, ние не трябва да се опитваме да го поправим - обадете се на сервиза и се свържете със сервизния техник, или вземете парите директно в обслужващия апартамент, разбира се след изключването му и сигурността. Такива процедури трябва да се извършват възможно най-лесно, така че решението да може да бъде поправено и да могат да използват повторно работата на касовия апарат.