Ikonomichesko razvitie dok

Предприемачите, които искат да продават у нас, са длъжни да го видят, което означава, че те са задължени да имат касов апарат. За различни наименования, сумата, от която възниква задължението за регистриране на продажбите чрез касови апарати или финансови печатници, понастоящем е 20 000 PLN. На вътрешния пазар се предлагат два вида устройства, регистриращи продажби.

FlyBraFlyBra Ефективен начин за усъвършенстване на формата на гърдите, увеличаване на бюста и невидима подкрепа

Подхождаме към суми и фискални принтери. На важен поглед те могат да направят почти идентично. Те споделят главно факта, че закупуването на касов апарат Novitus bono е по-евтино начинание, тъй като не иска да бъде свързано с компютър. Фискалният принтер с използването на специален софтуер работи с компютъра, той трябва да съществува свързан към него, например чрез USB конектор. Разписка от фискален принтер не се различава от касова бележка и доказателството за покупка е наистина същото. В успеха на принтерите се споделя единствено начинът на архивиране на продажбите. Вместо втората ролка, принтерите имат специални карти с памет за вграждане на данни. Чрез комбиниране на фискален принтер с компютър, можете да използвате набор от полезни функции, като например да се грижите за продажбите, да генерирате отчети, да подготвяте отчети като продукти с ниско ниво на въртене или много продавачи. Възможно е да се контролират повече отделните касиери, да се оцени тяхната ефективност или почтеност и надеждност.Всяка квитанция от фискален принтер трябва да бъде известна на компанията, данъчен идентификационен номер, номер на фактурата, списък на артикулите заедно със ставката на ДДС, продажната стойност, датата, & nbsp; номера на касата и уникалния номер на касата.В тези месеци, разписки, разбира се, се обръщат към хората с нашата лотария за получаване. Освен ако по-рано не сме получили доказателства за покупка от продавачите, сега всеки, който участва в тегленето и иска да спечели, стриктно събира и вижда със стил своите касови бележки. Социалната кампания със сигурност ще постигне желаната печалба, а на живо ще издържи на полезния навик за запазване на разписката.