Kasov aparat

В началото си струва да се спомене какво е обслужването на касовите апарати: фискализация на касовия апарат, необходимите технически прегледи, всички ремонти, изградени в рамките на гаранционния срок и след гаранционния срок, и необходимата поддръжка. Освен това фискалният касиер е отговорен за вписванията за сервизна работа и докладва за фискално освобождаване в САЩ.

Касовите апарати на Тарн предлагат на своите клиенти допълнителни услуги: обучения в областта на касовите услуги, както и услугата в удобното програмиране на търговски наименования и PTU тарифи.

При изпълнение на задължителните технически проверки сервизният техник извършва следните дейности:- оценява състоянието на печата на касовия апарат и сътрудничеството им с вписванията в документацията за услугата и услугите,- проверява програмата на касовия апарат, нейната версия, договора с вписванията в касовата арт. и сервизна документация,- проверява правилността на работата на касовия апарат, особено в областта на издаването на фискални документи,- оценява състоянието на жилището на касовия апарат, фискалната памет, основния борд и фискалния елемент по отношение на единството с фактите за строителството,- проверява коректността на дисплея на потребителя,- резултатът от прегледа с резерви се вписва в сервизната книга.

Trivia:1. Необходимият технически преглед трябва да бъде извършен и когато ползвателят на касовия апарат е преустановил своята роля или по някаква причина е престанал да регистрира покупки на фискалната сума, но не е регистрирал касовия апарат.2. По време на техническия преглед строителните моменти на касовия апарат се определят преди всичко, които са отговорни за регистриране на покупките и чийто неправилен живот може да повлияе на лошото изчисляване на данъците. По този начин, по време на прегледа, сервизният техник не търси грешки, които причиняват работата на касовия апарат, нито проверява дали други елементи на устройството, например механизма, отговорен за печатането, захранването, работят добре. Разбира се, потребителят може да поиска сервизен техник да провери състоянието на касовия апарат и да съобщи за повредите, докато работата ще се извърши извън техническата проверка.