Kasov regist r nov pazar

Тези железници в Закона за ДДС, които влязоха в сила от януари 2015 г., въведоха необходимостта от извършване на селища с използването на касови апарати сред новите групи предприемачи. И въпреки че някои предприемачи все още се отказват от задължението за издаване на разписки, имената, които предоставят услугите си на клиенти, са длъжни да уредят работата с използването на касови апарати.

Кой трябва да знае как да плати на касата?Нужни са касови апарати в & nbsp; предприятия, които имат своя собствена роля във физическите лица (B2C. А компаниите, чиито годишни покупки не надвишават 20 000 PLN нетната, нямат задължение да издават фискални касови бележки. От промените, ако предприемачът започне да работи с енергия през данъчната година, задължението за наличие на касов апарат възниква, когато оборотът надвишава 20 000 PLN. В по-нататъшното развитие има каталог на дейности, които не подлежат на издаване на разписки, издадени от касовия апарат.

Помощ и отговорности, свързани с касовите апарати.Преди предприемач да започне да печели пари от касов апарат, той трябва да съобщи този факт на собствената си данъчна служба заедно с адреса, където ще се използва касов апарат. Заедно с тези документи трябва да представите оригинално доказателство за покупка на касовия апарат и удостоверение, потвърждаващо, че закупеният касов апарат отговаря на изискванията - технологични и удобни - описани в решението за ДДС. Формалните изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, преди да се използва касов апарат, също се комбинират с помощта, която е важна за закупуването на касовия апарат. Облекчението, свързано с закупуването на касов апарат, има до 90% от стойността на покупката на касовия апарат, но не повече от 700 PLN. Касиерът трябва и трябва да го поддържа в оторизирани пунктове, но поддържането на касовия апарат не може да бъде по-малко от всеки 25 месеца. Удължаването на тази степен може да наложи връщане на освобождаването от службата за закупуване на касовия апарат.

Наличието на касов апарат означава повече необходимост от издаване на оригинални квитанции на клиентите и съхраняване на копия от разписки за 2 години, считано от края на счетоводната година, в която са издадени. Потребителят на касовия апарат трябва да отпечата периодични отчети - ежедневно, седмично и месечно - създадени от касовия апарат.