Lezajsk antiki ohel na tzadik elimelech

https://wor-n.eu/bg/

Джудже Лежайск съществува в ужасно задължителна стая за Хасидим от девствения свят. Всяка година те монтират добре познати поклонници, чийто водещ приоритет е дъното на tzadik Elimelech. Настоящият tzaddik Elimelech предизвика, че Leżajsk е индивид на най-важните хасидски институти за националните икономики. Ohel от tzaddik Elimelech има колан за ученици от юдаизма, в същото време това е единственият един от най-важните стандарти, който по време на вниманието в този център не може да бъде пропуснат. Горещ, твърд охел стоеше върху кулата на цадик през 19 век. За съжаление той не успя да премине през II всеобщо неблагополучие, но нямаше предвид годините на окупация за евреите. През 1940 г. настоящият охел оцелява безценно чрез Fryców и на негово място влиза надежден охел. Трябва да се отбележи обаче, че мацевата, възприемайки себе си в стаята си, е зрелищна. Оставя го подготвено през 1870-те. В хода на научаването за гробницата на Цадик Елимелех си струва да дадете собствена критика на картите, които хасидите имат тук. Текущи искания, адресирани до tzadik, които говорят тук от далечни краища на света.