Pokupka na kasov aparat kogato

Започнахте ли най-накрая нашия бизнес или разширите хоризонтите си с нови отдели? Чудесно! Вероятно сега е дошло време за закупуване на касета с плакат и се чудите дали можете да осигурите възстановяване.Имам силни и лоши новини. Отчитането на цената на покупката от касата е допълнително само при закупуване на първия касов апарат. Възможно е да нямате право на отстъпка в случай на друга или следваща каса.

Условия за оказване на помощМоже би първо за това, което ви предлага покупката на касов апарат. И тогава:- можете да приспаднете ДДС, включен в общия касов апарат,- можете да включите разходите в размера на приспаданите данъци разходи,- можете да приспаднете 90% от нетната цена на устройството, но не повече от 700 PLNЗвучи ли добре? За да създадете такива бонуси, трябва да изпълнявате такива условия. Ето ги:- закупуването и фискализацията на касата трябва да се извърши преди задължението за регистриране на касовия апарат,- трябва да уведомите мястото за инсталиране на касата на ръководителя на финансовото бюро в рамките на 7 дни от фискализацията му,- трябва да дадете данъчната си служба на ръководителя - декларация за броя на касовите апарати и значението на използването им. Изявлението трябва да е сложно ПРЕДИ да се записват записи (най-рано предния ден,- трябва да се извършат първите и контролни проверки,- става въпрос за заплащане на сумите в брой и заемане на платежния документ,- записи трябва да се стартират през законоустановения период.Какъв е вашият успех, когато сте данъкоплатец, който причинява освободена от данък работа или сте обект на задължението да регистрирате оборот, използвайки касови апарати? Можете да получите възстановяване вместо приспадането.Вие трябва да:- започнете да записвате не по-късно от работна дата- представете горното информация за броя на касовите апарати и мястото на използване,- представяне на уведомление за средата на инсталиране на касата,- плати всички за касата.

ефектИ трябва да върнете приложението:- име, фамилия и име на данъкоплатеца,- данни за адреса,- данъчен идентификационен номер,- за данъкоплатците, предлагащи пътнически и багажни таксита и услуги за транспорт на съзнание - информация за номера на лицензията за автомобилен превоз с такси и регистрацията и страничния номер на таксито, в което е инсталиран касовият апарат.Възстановяването е до 25 дни от момента, в който данъкоплатецът подаде заявлението.Възстановяването на сумата за приспадане на стойността на покупката от касата е, когато през 3-годишния сезон от датата на започване на записа:- ще спрете да използвате касата, ще забравите за провеждането на кампании в последната,- ликвидация е открита,- обявява се банкрут,- продажбата на бизнес или жилище и правоприемникът няма да извършва транзакции върху сумата.