Proizvodstveno predpriyatie v s seden

Основното нещо, за което е длъжен да се погрижи всяко производствено предприятие, е да проектира подходящ, силен и доказан начин за опазване на околната среда от замърсяване, което може да попадне в кръга с изпускателната тръба. Всяка производствена база, чиято дейност носи със себе си риск от генериране на деликатно и вредно за доброто здраве като част от т.нар промишлени отпадъци, е необходимо да се инсталира подходяща защитна машина, която да осигури добра система за събиране на прах.

Системите за извличане на прах се състоят в начина на изолиране на вредни вещества, в настоящето най-вече на всички прахове и токсични газове, съдържащи се в димните газове и предотвратяващи навлизането им в атмосферата. В тази точка се използват специализирани индустриални прахоуловители. Те са своеобразни филтри, които ядат големи и вредни вещества, спират се да се консумират в определен контейнер, чието съдържание е предмет на специализирано изхвърляне, без вредни смущения на естествения фон. Промишлената система за обезпрашаване предпазва околната среда, като предотвратява отровния прах и газове във въздуха, както и офиса на книгата и мястото, където служителите се опознават. Една добре проектирана система за събиране на прах осигурява пълно здраве и безопасност при работа. Една от най-желаните характеристики на такава схема е да се защити въздухът от проникването на много вреден въглероден диоксид в него. За да блокира ефективно емисиите си, системата за извличане на прах използва феномена на т.нар криогенеза, което прави чрез радикално охлаждане на газа. В броя на фазите обаче димните газове трябва да бъдат компресирани и след това охладени, така че въглеродният диоксид да бъде отделен от газа.