Protses na proizvodstvo na upl tnenie

https://ecuproduct.com/bg/kankusta-duo-zalozhete-na-dvoyno-zahranvashho-s-znatelno-otslabvane/

Прахоуловителите са еднакви сред най-големите групи промишлено оборудване. Благодарение на големия набор от приложения, те са в състояние да обезправят в механичен режим, чрез издухване на организма и използване на сгъстен въздух.Промишлените прахоуловители са прахоуловители, които намират приложение практически в някои отрасли, в които има проблем с замърсения въздух, възникнал по време на производството.

Най-значимите са така наречените модулни прахоуловители, които най-често се използват в дървообработващата и мебелната промишленост, също отлично изпълняват ролята си за извличане на различни видове прах, например пластмаса, отпадъчна хартия и др. Компаниите, които произвеждат тези устройства, предлагат и високи стойности, които могат да се справят цели производствени халета, когато и малки стационарни части, използвани индивидуално за отделни машини.Индустриалните прахоуловители с малки размери (т. Нар. Патрон са друг вид части, които трябва да бъдат написани. Въпреки сравнително малкия размер те представляват голяма филтрационна повърхност. Те са страхотни при консултиране със стар и нисък прах. Също като касетни колектори за прах, работещи при ниски концентрации на прах.По-големите устройства (например циклони се използват особено в технологии, където има голямо количество ерозивен прах, например в енергетиката, при работа с насипни строителни материали, в сектора на кокса, леярството, въглищата и др.Те могат да направят в сферата на експлозивите, което означава, че са направени заедно с принципа ATEX. Основните приложения са били дървени стърготини, дървени стърготини, смилане на прах с пълнежи от различни материали, т.нар маслена мъгла, заваръчни пари и др.Най-новите филтриращи прахоуловители с модулен дизайн се характеризират със силната си форма и многофункционалност. Възможно е да се комбинират различни форми, що се отнася до тяхното обслужване, изпразване и почистване на филтърните втулки.Промишлените колектори за прах отговарят на важен въпрос: те позволяват да поддържат системата и хигиената в производствената зала и да възстановяват топъл въздух в рециркулационната система през зимата.