Zad lzhenie za kasov aparat da ima

Потребителите на фискални касови апарати и по-точно отговарящи на собствениците на тези устройства имат много задължения, произтичащи от законовите разпоредби. Касовите апарати са специален вид оборудване, свързано с проведената икономическа кампания, използването на която е строго регламентирана с нови закони и закони. Нито едно от устройствата, използвани в корпорацията, като компютри, телефони или дори специализирани производствени машини, не е укрепено с такъв брой цели като касови апарати.

След закупуване на касовия апарат е необходимо да съставите регистрационната му форма в данъчната служба. Офисът ще даде на билетната каса уникален номер. Задължително е да посещавате постоянно училище, за да поставите точка на всички използвани каси, защото всички те ще получат различен уникален номер. Следващата работа, която трябва да се извърши, е фискализацията на касата, която може да се извърши само от оторизиран сервиз. По това време касовите апарати на Краков са били не само точка на продажба, но и оторизиран сервизен център. Струва си да подпишете съгласие за обслужване на всички касови апарати в компанията със самата услуга, значително на мястото, където е закупено фискалното оборудване. Данъчното заглавие трябва да включва данните на уебсайта, които са достъпни за касови апарати в определено предприятие. Данъчната служба също трябва да говори за промяна на обслужването на касовите апарати. В случай на повреда, само избраната услуга се призовава да се грижи за касовия апарат, също същата услуга може да извърши всякакъв завой на ума на устройството. Когато записвате продажбите в касата, т.е. резултатите или услугите, е препоръчително да се отпечатват периодични фискални отчети. Обикновено това са ежедневни, месечни и годишни доклади, по-рядко дори тримесечни. Липсата на притежание на отчети може да доведе до налагане на финансови санкции на собственика на касов апарат. По време на използването на касови апарати е необходимо да се спомене периодичният им преглед, който е избраната от вас услуга. Следователно е изключително важно, защото неустойките за неспазване на касовия апарат могат да бъдат наистина опасни за компанията. Цялата документация, свързана с касовия апарат, включително позицията на услугата за касови апарати, периодичните фискални отчети трябва да се съхраняват заедно с документацията на компанията. Службата може да проверява всички документи в продължение на няколко години след прекратяване на използването на касата или дори след края на операциите. При закриване на фирмата трябва да се спомене ново задължение, което се иска от собственика - четене на фискалната памет на касата, които със сигурност съществуват само направени от услугата.