Zakupuvane na kasoviya aparat 2016

И накрая, започнахте ли си собствен бизнес или разширихте хоризонтите си с повече отдели? Чудесно! Това е моментът да си купите пощенски касов апарат и вие се чудите дали можете да разчитате на възстановяване.Имам здравословно и ниско послание. Приспадането на разходите за покупка от касовия апарат е възможно само при закупуване на първия касов апарат. Не можете да създадете Bonifikat за втори или различен фискален касов апарат.

https://jinx-formula.eu/bg/Jinx Repellent Magic Formula - Ефективен начин да подобрите живота си!

Условия за предоставяне на помощМоже би първо за това, което те поставя в касата. Ето защо:- можете да приспаднете ДДС, включен в сумата на касовия апарат,- можете да преброите разходите за парични средства на данъчно приспадащите се разходи,- Можете да приспаднете 90% от нетната цена на устройството, но не повече от 700 PLNЗвучи добре? Ако създавате такива бонуси, трябва да направите тези условия. Тук те са:- покупката и фискализацията на касовия апарат трябва да преминат преди да възникне задължението за регистриране на касов апарат,- трябва да съобщите за мястото, където е инсталирана касовата каса, на ръководителя на финансовата служба в заглавието на 7-дневен срок от предоставянето й,- трябва да се върнете на началника на данъчната служба - да информирате за стойността на касовите апарати и апартамента за тяхното използване. Изявлението трябва да е сложно ПРЕДИ започването на записа (най-рано в деня преди това,- трябва да се извършат първоначални и одитни проверки,- участва в цяло да плати за пари в брой и да бъде знак за плащане за него,- счетоводството следва да започне в законоустановеното право.Какво ще кажете за успеха, когато сте данъкоплатец, който извършва работа, освободена от данък, или е задължена да записва оборота, използвайки касови апарати? Можете да получите възстановяване на сума вместо приспадане.Вие трябва да:- Започнете записването не по-късно от текущата дата- да представи посоченото по-горе информиране за стойността на касовите регистри и мястото на ползване,- да изпрати известие за местоположението на инсталацията на касовия апарат,- да платите цялата за касов апарат.

приложениеИ трябва да върнете заявлението:- име, фамилия и фирма на данъкоплатеца,- адресиране на данните,- данъчен идентификационен номер,- за успеха на данъкоплатците, предоставящи услуги за лицево и товарно транспортно обслужване чрез лични и багажни таксита - знания за размера на лицензията за автомобилен транспорт с такси и регистрацията и страничния номер на таксито, в което е инсталиран касовият регистър.Възстановяването се извършва до 25-ия ден от датата на подаване на заявлението от данъкоплатеца.Възстановяването за приспадане на разходите за покупка от касовия апарат се извършва, както в периода от 3 години от деня на започване на записа:- спрете да използвате касовия апарат, ще работите тук,- ще бъде открита ликвидация,- ще бъде обявен фалит,- продажбата на предприятието или на завода, а студентът няма да действа при продажба в боксофиса.