Zam rsyavane na v zduha s s seren dioksid

Развитието на технологията за индустриална обработка на всички видове материали породи изключително голям проблем, който е прекомерното и изключително вредно запрашаване. Решаването на тази роля е необходим фактор за всяко предприятие, което поради вида на извършената работа е изложено на замърсяване на въздуха с прах.

Вредността на това замърсяване влияе не само на много лош натиск върху здравето на служителите и хората, изложени на неговата задача, но повече в случай на прах, излизащ от дървесина или обработка на биомаса, може да доведе до опасност от експлозия или пожар. При сегашния фактор основното условие за осигуряване на възможно най-дълго време на производството е да се инвестира в най-добрия възможен начин на филтриране на прах.В момента се създават все по-добри системи за обезпрашаване в промишлеността (& nbsp; обезпрашителни системи, които не само пречистват въздуха, но благодарение на иновативните решения са енергоспестяващи и близки до естествената среда. Като се има предвид колко сложен е въпросът с промишленото запрашаване и колко други клонове на индустрията обхващат - възможно е да персонализирате филтърната си система според вашите нужди.Най-често срещаните са системи за пречистване на базата на циклони - те могат да се поддържат в съвременен стил с циклонови батерии. Циклоните, които се развиват на принципа на центробежната сила, са широко признати за ефективни, освен това заемат малки размери и създават ниски инвестиционни разходи. Друго решение са филтърните прахоуловители - плат, в който се използват различни видове тъкани, тъкан хартия или филц. Въпреки високата ефективност, тъканите филтри са голям недостатък - големи инвестиционни разходи.

http://puro-n.eu PurosalinPurosalin - Изгаряйте мазнините още по-бързо, за да се отървете от излишните килограми!

Филтриращите системи могат да бъдат конструирани на модулна основа - сглобяване на всички подразделения в едно цяло или хибридни възли, състоящи се от независимо работещи елементи. Пречистването на строителните разходи зависи не само от вкуса на използваната технология, но и от повърхността, която изисква почистване. Промишлена обработка, при която процеси като обработка, раздробяване, пресяване, смесване или извличане на суровини не могат да се извършват без наличието на цялостни системи за филтриране.